rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist

Nápověda

Dobrý den,
zde naleznete jak nápovědu, tak i odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Nejprve uvádíme pro přehlednost nejčastější témata Vašich dotazů, jejich popis naleznete níže. Při kliknutí na nadpis tématu se vysvětlivky posunou na dané téma:
Autorizace údajů

Autorizace údajů společnosti ze strany jejího statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby je nezbytná. Náš projekt nemůže zveřejňovat údaje, které nejsou danou společností nebo organizací doplněny a odsouhlaseny. Údaje můžete autorizovat takto:
- pokud jste ještě nezahájili registraci či autorizaci v našem systému, pak stiskněte na titulní straně www.rejstrikfirem.cz tlačítko "přidat odkaz" a pokračujte dle návodu. Totéž platí pro případ, pokud jste již registraci zahájili, v registračním formuláři jste ještě nezadali autorizační email a registraci jste přerušili.
- pokud jste registraci již zahájili, nedokončili a do formuláře jste zadali Vaši autorizační adresu, náš systém Vám zaslal email s odkazem, na který je třeba kliknout myší a pak můžete registraci dokončit. Druhou možností je u výpisu Vaší společnosti v našem systému kliknout na tlačítko "autorizovat", zadat ID a heslo a pokračovat v registraci (autorizaci). Pokud jste ID a heslo ztratili, pod zadáním ID a hesla je tlačítko pro jeho automatické zaslání na Vaši autorizační emailovou adresu. Pokud ID a heslo neobdržíte do 30 minut, kontaktujte nás na adrese dotaz@publicity.cz.Ceny - co je zdarma a co je hrazeno?

Zveřejnění v části www katalog je zcela zdarma na neomezenou dobu. Můžete bezplatně zařadit odkaz na Vaši společnost ve formě, kdy je text nadpisu podložen www adresou Vaší prezentace a pod nadpisem je zveřejněn popis Vaší činnosti. Odkaz je možno vložit maximálně do 3 kategorií. Odkazy vložené do www katalogu budou abecedně řazeny za hrazenými odkazy. Registrace do www katalogu je možná pouze v případě, že máte vlastní www prezentaci. Pro registraci do bezplatných služeb je třeba zadat dole ve druhém kroku registračního formuláře "pouze www katalog".

Zveřejnění v části rejstřík firem je hrazenou službou. Všechny hrazené služby je možno bezplatně odzkoušet v rámci zkušebního provozu. V rámci hrazených služeb náš systém vytvoří automaticky přehlednou informační stránku společnosti, na které můžete zveřejnit veškeré důležité údaje o Vaší společnosti, mimo jiné i logo a fotografie Vaší provozovny či Vašich produktů. Odkaz je řazen přednostně před bezplatné odkazy, umožňuje jak shlédnutí vaší www stránky i přehledné informační stránky s údaji, které jste vložili přednostně. Tato prezentační stránka zrychluje nalezení potřebných kontaktů a umožňuje prezentaci i společnostem, které nemají vlastní www stránky, protože jim ji náš systém automaticky vytvoří. Zaregistrovaná společnost je dále zařazena do kompletního vyhledávacího systému, telefonního seznamu, systému "infoslužba" a je zveřejněna automaticky ve vyhledávači eucatalog.cz, který je v provozu od listopadu 2004. Dále bude společnost automaticky zveřejněna v anglické verzi tohoto vyhledávače do konce roku 2007 a bude tedy dohledatelná i pro subjekty z ostatních členských států EU a pro obyvatele ostatních zemí, kteří neumí česky. Tato služba je výhodná zejména pro výrobce, exportéry, pro města a obce (cizinecký ruch), pro společnosti působící v oblasti cestovního ruchu, hotely, restaurace, památky a další. Pro registraci do hrazených služeb rejstříku firem je třeba zadat dole ve druhém kroku registračního formuláře variantu "rejstřík firem + www katalog". Služby jsou na zkušební dobu poskytovány zdarma. Pro nové registrace poskytujeme slevu ve výši 50% z celkové ceny roční prezentace pro první rok běhu této prezentace. Pro neziskové organizace, instituce, školství, zdravotnictví a nadace poskytujeme veškeré služby, které jsou v hrazeném režimu, bezplatně.

Výhody prezentace v hrazené části projektu:

 • spojení systému tzv. žlutých stránek, klasického www vyhledavače, telefonního seznamu a katalogu výrobků a služeb (téměř 60.000) rubrik, propojení do databáze podnikatelských subjektů EU.
 • okamžité automatické vytvoření informační stránky vaší společnosti pro rychlé zveřejnění důležitých údajů a kontaktů (odpadá zdlouhavé hledání ve www prezentaci). I v případě že nemáte vlastní www stránky, budete u nás zveřejněni, Vaší registrací je automaticky vytvořena elektronická vizitka, tedy stránka obsahující všechny důležité informace o Vaší společnosti. (ukázka je "zde")
 • možnost zveřejnění fotografií, loga a jakýchkoli Vámi vložených informací o vaší společnosti i v případě, že nemáte vlastní www stránky.
 • možnost okamžité změny údajů, včetně telefonního čísla, adresy, jmen, provozní doby a dalších údajů, okamžité rozšíření služeb.
 • automatické zařazení do databáze firem EU a zveřejnění Vašeho odkazu v anglické verzi do konce roce 2005.
 • podrobné vyhledávání podle předmětu Vaší činnosti, sídla společnosti, provozovny, IČO, ale i jmen kontaktních osob, telefonních čísel. Regionální podrobné vyhledávání je členěno až na ulice.
 • Infoslužba - automatické zařazení do našeho informačního systému, který předává poptávku firmám podle předmětu jejich činnosti. Systém je propojen se všemi členskými státy EU, najde vás tedy kdokoli v Evropě na rozdíl od stávajících českých vyhledávačů. Automaticky překládáme a předáváme poptávku zahraničních firem, které mají zájem o spolupráci s českými společnostmi. Služba je výhodná zejména pro výrobce, exportéry, cestovní ruch, stravování a ubytování, ale i pro města a obce.
 • zveřejňuje pouze aktivní společnosti, není tedy zahlcen neplatnými odkazy, které zbytečně zdržují vyhledávání
 • možnost okamžitého zveřejňování akcí a slev
 • zveřejnění informace, zda mají Vaše prostory bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany
 • zařazení do tisku CD databáze českých firem pro rok 2005
 • náš projekt je jako jediný tohoto druhu uzpůsoben a tedy přístupný pro nevidomé. Tato úprava se může projevit "probliknutím" při otevření titulní strany. Nejde tedy o vadu, ale o službu pro nevidomé občany.
 • registrace do www katalogu je zdarma.
 • hrazené služby, podrobnější představení projektu a ceny za hrazené služby naleznete "zde".


Heslo - ztráta hesla, k čemu heslo slouží:

ID a heslo je automaticky vygenerováno při Vaší registraci a po jejím dokončení je systém zašle na Vaši autorizační adresu. Heslo umožňuje vstup do Vaší administrace, na titulní straně www.rejstrikfirem.cz je vpravo dole pod nadpisem "administrace" třeba zadat Vaše ID a heslo. Po stisknutí tlačítka O.K. vstoupíte do Vaší administrace, ve které naleznete:

 • editace odkazu - po stisknutí se Vám v novém okně otevře registrační formulář. Pokud potřebujete změnit či doplnit údaje, v daném kroku registrace je doplňte nebo přepište novými a pak postupujte registračním formulářem pomocí tlačítka "pokračovat" až do konce. Systém po dokončení změn zašle na Vaši autorizační adresu oznámení o provedení změny.
 • náhled prezentace - náhled Vaší prezentace tak, jak je v našem systému zveřejněna.
 • objednané služby - pod tímto tlačítkem naleznete objednanou službu, fakturu a smlouvu
 • objednání dalších služeb - pod tímto tlačítkem můžete objednat další služby našeho systému, například: přechod na vyšší službu, bannery, přednostní pozici zobrazení odkazu, přednostní vyhledávání podle klíčových slov a další.
 • odhlásit - pomocí tohoto tlačítka se odhlásíte ze své administrace.
 • přijatá pošta - zde naleznete přehled korespondence mezi naším systémem a Vámi
 • smlouva - smlouva o poskytování objednaných služeb
 • statistika banneru - pokud máte objednáno zveřejnění banneru, zde naleznete statistiku jeho shlédnutí
 • všeobecné obchodní podmínky - všeobecné obchodní podmínky poskytování našich služeb
 • výpověď - zde můžete podat výpověď z poskytovaných služeb. Je třeba zadat, zda vypovídáte veškeré služby - pak bude Váš odkaz vymazán zcela ze systému, nebo pouze hrazené služby, v tomto případě bude odkaz ponechán ve www katalogu a vyřazen z rejstříku firem. Výpověď z hrazených služeb lze zadat dle smluvních podmínek bezplatně pouze ve zkušební době, v hrazeném režimu bude výpověď přijata pouze proti uhrazení stornopoplatku 600,- Kč + 19% DPH a úhradě alikvotní části plné ceny služby bez slevy za poskytované služby, pokud k této úhradě služeb dosud nedošlo. Pokud byly služby uhrazeny a byla z nich podána výpověď, bude po stržení stornopoplatku a ceny za uplynulé období poskytovaných služeb zbývající částka dobropisována, nebo bude účtován nedoplatek.
 • vysvětlivky - po stisknutí tlačítka se Vám zobrazí tato stránka
 • změna hesla - zde můžete změnit Vaše heslo (tedy nikoli ID). Vypište nové heslo a o řádek níže znovu pro kontrolu a stiskněte O.K. Nové heslo si bezpečně uložte.


Infoslužba:

Infoslužba je určena pro předávání poptávky klientům zaregistrovaným v rejstříku firem. Kterýkoli návštěvník našich stránek může do systému na titulní straně zadat poptávku na produkt, službu či spolupráci. Poptávka je pak po vyhodnocení zda se nejedná o hromadnou reklamu předána našim klientům podle jejího předmětu a regionu, který má být osloven. Tuto službu poskytujeme pro poptávající bezplatně.
Náš systém je napojen na obchodní komory a další organizace v zahraničí a je tedy schopen předat Vám poptávku s kontakty na daný subjekt v českém jazyce.Města a obce,úřady, školství, zdravotnictví, církve, nadace a neziskové organizace

   mají veškeré prezentační služby zcela zdarma, tedy i služby, které jsou v našem systému pro komerční subjekty zpoplatněny.Oprava údajů (editace):

Opravu nebo doplnění Vaší prezentace provedete z Vaší administrace. Na titulní straně www.rejstrikfirem.cz zadejte vpravo dole pod nadpisem "administrace" vaše ID a heslo a stiskněte O.K. Vstoupíte tak do své administrace. Pro doplnění či změny Vašich údajů stiskněte tlačítko : "editace odkazu" - po stisknutí se Vám v novém okně otevře registrační formulář. Pokud potřebujete změnit či doplnit údaje, v daném kroku registrace je doplňte nebo přepište novými a pak postupujte registračním formulářem pomocí tlačítka "pokračovat" až do konce. Systém po dokončení změn zašle na Vaši autorizační adresu oznámení o provedení změny.Přednostní zobrazení odkazu:

Chcete-li, aby byl odkaz Vaší společnosti umístěn na přednostní pozici ve Vámi vybrané kategorii, můžete si tuto přednostní pozici objednat z Vaší administrace v sekci "objednávka dalších služeb".Přednostní vyhledávání podle klíčových slov:

Chcete-li, aby byl odkaz Vaší společnosti přednostně vyhledán podle klíčového slova zadaného do vyhledávání, můžete si toto přednostní vyhledávání objednat z Vaší administrace. Pokud někdo zadá do vyhledávání například slovo "autoservis" systém vyhledá všechny autoservisy ve zvoleném regionu podle abecedy. Pokud si objednáte přednostní vyhledávání a zadáte toto slovo, Vaše společnost je pak vyhledána přednostně před ostatními.Registrace:

Zaregistrovat Vaši společnost či organizaci můžete na titulní straně www.rejstrikfirem.cz po stisknutí tlačítka "přidat odkaz". Lépe je však nejprve v našem systému vybrat kategorii, do které chcete odkaz vložit a po jejím nalezení opět stisknout tlačítko "přidat odkaz". Po stisknutí se Vám otevře stránka s poučením a po zadání "pokračovat" první stránka registračního formuláře. Pokud chcete využít pouze služby zdarma, tedy registrace do www katalogu, zvolte vlevo dole "pouze www katalog". Pokud chcete využít některé z hrazených služeb, kdy je klientovi umožněna širší prezentace a přednostní zobrazení společnosti nebo organizace, zvolte "rejstřík firem + www katalog".

Registrace www katalog (zdarma):

Odkazy ve www katalogu jsou řazeny abecedně za odkazy hrazenými. Náš systém je určen pouze pro společnosti a instituce, které mají přiděleno IČO. Po stisknutí tlačítka "přidat odkaz" zadejte na první stránce "pokračovat v registraci" a na následující stránce vlevo dole označte "pouze www katalog" a pokud chcete pokračovat v registraci, musíte "zatrhnout" odsouhlasení, že jste se seznámili s obecnými podmínkami registrace a provozu a stisknout tlačítko "souhlasím s obchodními podmínkami"
Po odsouhlasení vložte a ověřte číslo Vaší společnosti (organizace) a dále proveďte odsouhlasení statutárního zástupce společnosti a pak pokračujte ve vyplňování registračního formuláře až do konce.

Registrace rejstřík firem (hrazeno):

Odkazy jsou řazeny přednostně před odkazy www katalogu. Upozorňujeme, že registrační formulář je delší, nikoli však složitý. Množství zadávaných údajů a delší doba vyplňování registračního formuláře jsou vyváženy přednostním zobrazením Vaší společnosti před odkazy vloženými jen do www katalogu. Náš systém je určen pouze pro společnosti a instituce, které mají přiděleno IČO. Po stisknutí tlačítka "přidat odkaz" na titulní stránce www.rejstrikfirem.cz (doporučujeme tento krok z vybrané kategorie, do které chcete odkaz vložit) se Vám otevře informační stránka, na které dole zadejte po jejím přečtení "pokračovat v registraci" a na následující stránce vlevo dole označte "rejstřík firem + www katalog" a pokud chcete pokračovat v registraci, musíte "zatrhnout" odsouhlasení, že jste se seznámili s obecnými podmínkami registrace a provozu a stisknout tlačítko "souhlasím s obchodními podmínkami". Pak postupujte těmito registračními kroky:

KROK 1 - základní údaje o společnosti:
Vyplňte ve správném tvaru IČO a stiskněte tlačítko "ověřit IČO". Pokud údaje souhlasí, stiskněte tlačítko "souhlasí - pokračovat", pokud údaje nesouhlasí, opravte je nebo případně doplňte a pak stiskněte "souhlasí - pokračovat".
V dalším kroku vyplňte DIČ (pokud je máte přiděleno) a označte, zda jsou Vaše prostory vybaveny bezbariérovým přístupem pro tělesně postižené spoluobčany a doplňte údaje u oficielní adresy subjektu. Pokud nemáte číslo orientační, vyplňte ještě jednou číslo popisné.
Telefonní čísla udávejte ve správném tvaru, pozor, mezi předčíslím +420 a devítimístným číslem je třeba zachovat přednastavenou mezeru.
Po výběru kraje z rolety prosíme vyčkejte načtení měst daného kraje do rolety. Pro výběr z rolety měst je třeba mít ve Vašem počítači spuštěn javascript. Kontaktní email bude zveřejněn, autorizační nikoli, pokud nebude zadán jako kontaktní. Po vyplnění této části kroku 1 stiskněte tlačítko pokračovat.

KROK 2 - kontaktní osoby:
Zde vyplňte sebe, tedy osobu, která provádí registraci a která je kontaktní osobou pro styk s námi. Pokud tato osoba nebude uvedena ve veřejných kontaktech nebo jako statutární zástupce, nebude zveřejněna. Po výběru kraje z rolety prosíme vyčkejte načtení měst daného kraje do rolety. Pro výběr z rolety měst je třeba mít ve Vašem počítači spuštěn javascript. V každém kroku registrace máte nahoře uveden název v danou chvíli objednávané služby, její cenu naleznete pod tlačítkem "ceník". Pro nové registrace poskytujeme až do odvolání z celkové ceny prezentace slevu 50 % pro první rok běhu prezentace, tedy pro první roční fakturační období. Další roky jsou fakturovány podle dané služby a ceníku v plné výši ceny objednané služby.

KROK 3 - další kontaktní osoby:
Zde uveďte jméno a příjmení zástupce společnosti nebo veřejnou kontaktní osobu. Uveďte funkci této osoby, tedy například:
u firem: předseda představenstva, jednatel, společník, ředitel, atd.
u měst, obcí a krajů: starosta, primátor, hejtman
u nemocnic: ředitel
u škol: rektor, děkan, ředitel
u institucí: označení funkce statutárního zástupce společnosti
Pokud je tato osoba statutárním zástupcem, je třeba "zatrhnout" příslušné políčko vedle její funkce. Po stisknutí tlačítka pokračovat můžete zadat další kontaktní osoby, zde doporučujeme zadat například:
u firem: vedoucí oddělení
u měst, obcí a krajů: členy rady a pléna ( u funkce tedy člen rady nebo poslanec)
u nemocnic: vedoucí pracovníky oddělení a primariátů
u škol: vedení školy, techničtí pracovníci…
u institucí: vedoucí pracovníky jednotlivých odborů s označením jejich funkce.
Počet kontaktních osob je limitován v jednotlivých službách, maximální počet kontaktních osob je 30 v nejvyšší službě. Počet kontaktních osob automaticky přesune Vaší registraci do odpovídající služby.

KROK 4 - základní údaje o společnosti:
Zvolte v roletě zaměření firmy. U měst, obcí, škol, nemocnic a institucí zvolte "služby".
Vyplňte nadpis popisu Vaší firmy, který nejlépe vystihuje její zaměření (například Autobazar Novák), u měst, obcí, škol, nemocnic a organizací doporučujeme vložit oficielní název. Pokud budou před nadpis vkládána první čísla nebo písmena z abecedy z důvodu přednostního umístění ve vyhledávání, která nejsou obsažena v oficielním názvu, budou administrátorem vymazána. Nadpis může obsahovat maximálně 64 znaků.
Popis činnosti firmy: zde vypište hlavní produkty nebo služby Vaší společnosti, mezi slovy je nutno zachovat mezery a to i za čárkou mezi dvěma slovy. Podle zadaných slov bude Vaše společnost vyhledávána po zadání dotazu v okně pro vyhledávání (například autobazar, servis, potraviny, vysoká škola a podobně). Maximální počet znaků je 255.
Pokud chcete být zveřejněni i v anglické verzi vyhledávače, vyplňte níže údaje i v anglickém jazyce.

KROK 5 - Provozní doba, počet zaměstnanců a roční obrat:
Tento krok je nepovinný, doporučujeme však vyplnění provozní doby, protože provozní doba je součástí rozšířeného vyhledávání. Například u institucí úřední hodiny, u restaurací umožňuje vyhledávání podle "zavírací hodiny" a podobně. Pokud provozní dobu nechcete vyplnit, zadejte pokračovat.

KROK 6 - adresa provozovny:
Pokud je adresa centrály nebo provozovny totožná se sídlem, uveďte stejné údaje, pokud je odlišná, uveďte fyzickou adresu centrály nebo provozovny. Pokud máte více provozoven, vyplňte adresu další provozovny. Po výběru kraje z rolety prosíme vyčkejte načtení měst daného kraje do rolety. Pro výběr z rolety měst je třeba mít ve Vašem počítači spuštěn javascript.
Pokud nechcete zadat další provozovny, stiskněte tlačítko "pokračovat". Počet provozoven automaticky přesune Vaší registraci do odpovídající služby.

KROK 7 - vložení loga a fotografií:
Umožňuje nahrání loga společnosti (u měst a obcí doporučujeme erb, znak města). Systém umožňuje vložení 1 loga (znaku). Nejprve logo nahrajte ze svého počítače a pak stiskněte tlačítko "ulož". Prosíme o trpělivost, uložení může trvat déle, je-li obrázek větší. Pokud je uložení dokončeno, obrázek se zveřejní ve formuláři. Po uložení můžete stejným způsobem přidat fotografie. Po nahrání každé fotografie je tuto třeba nejprve uložit a jakmile se zveřejní, můžete nahrát další. Pokud chcete některou fotografii vyměnit, je třeba ji nejprve smazat. Maximální počet fotografií je 10. Logo a počet fotografií automaticky přesune Vaší registraci do odpovídající služby.

KROK 8 - kategorie pro zařazení společnosti:
Pokud jste do registrace vstoupili z Vámi vybrané kategorie, máte ji již ve formuláři nastavenu jako první, nezadávejte ji tedy opakovaně. Pokud jste vstoupili z titulní strany, doporučujeme tento postup, náš systém nabízí 3 možnosti výběru kategorií:

Žádám o zařazení odkazu
Výběr kategorie ze seznamu hlavních kategorií
Zobrazit celý strom kategorií
Zobrazit kategorie obsahující vybrané slovo

Žádám o zařazení odkazu:
Pokud si nevíte s výběrem kategorií rady, stiskněte toto tlačítko. Náš administrátor vybere základní kategorie podle popisu činnosti Vaší společnosti. Zařazení do dalších kategorií můžete dohodnout emailem na adrese objednavka@publicity.cz.

Výběr kategorie ze seznamu hlavních kategorií:
Zde vyberte kategorii odpovídající zaměření Vaší společnosti kliknutím na tuto kategorii a pak pokračujte až na nejnižší úroveň. Města a obce, školství zdravotnictví, instituce a nadace jsou umístěny pod hlavní skupinou "instituce" a mají prezentaci zdarma. Pokud se do této kategorie zařadí firma, bude naším administrátorem přesunuta do odpovídající kategorie. U kategorií, kde je za názvem kategorie (F) je možný výběr libovolného počtu kategorií, protože je započtena jen jedna a to nadřazená kategorie. Tato možnost je zejména u výroby a některých služeb.

Zobrazit celý strom rubrik:
Postup je stejný jako u výběru ze seznamu hlavních kategorií s tím rozdílem, že se Vám "rozbalí" celý seznam kategorií až po jejich předposlední úroveň.

Zobrazit kategorie obsahující vybrané slovo:
Po zadání klíčového slova se zobrazí všechny kategorie obsahující dané slovo. Doporučujeme tedy zadat výraz o více slovech do uvozovek, jinak se Vám zobrazí velké množství kategorií. Tedy například nezadávejte "opravy", ale "opravy hudebních nástrojů". Další postup výběru rubrik je stejný jako v předchozích případech.

Vybrané kategorie se zobrazují v horní části formuláře, pokud chcete některou z vybraných kategorií nahradit jinou, nejprve ji smažte. Pro ukončení výběru kategorií zadejte dole na formuláři "pokračovat".
Celkem můžete Váš odkaz vložit až do 30 kategorií. Počet kategorií automaticky přesune Vaší registraci do odpovídající služby.

Kontrola údajů:
V tomto kroku se Vám zobrazí popis Vaší společnosti v rejstříku firem a její prezentační stránka. Pokud potřebujete některé údaje opravit nebo doplnit, vraťte se do příslušného kroku registračního formuláře kliknutím na tento krok v liště nad oknem registračního formuláře, údaje opravte nebo doplňte a pak klikněte opět na "kontrola údajů". Pokud je vše v pořádku, stiskněte dole tlačítko "souhlasí" V dalším kroku se Vám zobrazí "Smlouva o poskytnutí prezentačního prostoru". Před odsouhlasením smlouvy je třeba si tuto smlouvu pozorně přečíst, protože níže umístěným tlačítkem v případě jeho potvrzení kliknutím odsouhlasíte její text a smluvní podmínky, které jsou pro obě smluvní strany závazné. V případě nesouhlasu bude registrace ukončena. Pokud jste objednali hrazené služby, bude ve smlouvě vyčíslena cena za roční poskytování těchto služeb. Odsouhlasení smlouvy však neznamená, že Vám budou hrazené služby ihned fakturovány. Pro hrazené služby poskytujeme 14 denní zkušební provoz, pokud není ve smlouvě stanoveno delší zkušební období. Zkušební doba je tedy doba, po kterou umožňujeme bezplatné odzkoušení hrazených služeb prezentace Vaší společnosti. Zkušební doba je 14 dní, není-li smlouvou stanovena delší. Během této zkušební doby můžete bezplatně vypovědět využívání hrazených služeb. Na blížící se konec zkušební doby budete upozorněni emailem na Vaši autorizační emailovou adresu. Výpovědní podmínky jsou obsaženy ve smlouvě a způsob výpovědi je popsán pod nadpisem "výpověď".Reklamní bannery:

Předem vyberte v našem systému typ banneru, tedy si prohlédněte naše stránky, na kterých se zobrazují reklamní bannery a na titulní straně pod tlačítkem "ceník" se seznamte s cenami, názvy a velikostmi bannerů. Reklamní banner si pak můžete objednat z Vaší administrace, kde po přihlášení pomocí ID a hesla zadejte "objednání dalších služeb" a vyberte příslušný typ banneru. Ve formuláři vyplňte:

 • www adresu, která se má zobrazit po kliknutí na banner
 • popis banneru (název)
 • doplňující informace (popis rubriky, ve které má být banner umístěn)
 • banner nahrajte pomocí tlačítka "procházet". Je třeba dodržet přesné rozměry banneru
 • zadejte počet měsíců zobrazování banneru
 • stiskněte O.K.
 • pro dokončení stiskněte tlačítko "souhlasí"
 • systém odešle na Vaši autorizační adresu požadavek na potvrzení objednávky
 • po odsouhlasení obdržíte fakturu. Zveřejnění banneru bude zprovozněno proti úhradě fakturované částky. Do 31.5.2005 poskytujeme zveřejnění banneru bezplatně do doby, kdy bude Vámi vybraná rubrika objednána platícím klientem. Doporučujeme proto zobrazení banneru objednat s předstihem


Rozdíl mezi www katalogem a sekcí "rejstřík firem":

Registrace do www katalogu

Registrace do www katalogu a prezentace odkazu na Vaši společnost v něm je zdarma, tedy bezplatná a to na neomezenou dobu. Odkaz tedy bude v části www katalog zveřejněn zcela bezplatně. Odkazy budou abecedně řazeny až za společnosti, které objednaly hrazené služby. Pokud chcete registrovat pouze do www katalogu, zadejte prosím dole na první straně registračního formuláře "pouze www katalog". Doporučujeme využít alespoň této formy registrace pro ČR. Odkazy vložené pouze do www katalogu nebudou zařazeny do tisku CD pro rok 2005 ani nebudou zařazeny do části "rejstřík firem" vyhledávače pro EU. Odkazy nebudou zařazeny dále ani do telefonního seznamu, systému infoslužba a do podrobného vyhledávání.

Prezentace v části "rejstřík firem"

je automaticky zveřejněna i ve www katalogu rejstříku firem. Odkazy budou abecedně řazeny přednostně před neplacenými odkazy ve www katalogu. V části "rejstřík firem" všechny služby poskytujeme po zkušební dobu zdarma a následně po jejím uplynutí pro následující období jsou hrazené služby od ceny 495,- Kč / rok prezentace, protože pro nové registrace poskytujeme 50 % slevu pro první rok běhu prezentace, tedy pro první fakturační období. Kompletní přehled cen za hrazené služby naleznete na titulní stránce www.rejstrikfirem.cz pod tlačítkem "ceník". V rámci hrazených služeb je:

 • vytvoření přehledné prezentace společnosti se zveřejněním podstatných informací o společnosti, fotografií, loga a dalších údajů ukázka je "zde"
 • zařazení do databáze podnikatelských subjektů ČR a EU a do tisku CD v sekci rejstřík firem, automaticky do mezinárodní databáze firem EU v češtině a do konce roku 2005 a angličtině na www.eucatalog.cz (tento odkaz je ukázka)
 • zařazení do telefonního seznamu Rejstříku firem
 • zařazení do podrobného vyhledávání zařazení do projektu infoslužba

Další rozdíly mezi www katalogem a rejstříkem firem jsou popsány nadpisem "Výhody prezentace v hrazené části projektu".Služby :

Možnosti prezentace a ostatní služby v rámci projektu www.rejstrikfirem.cz naleznete pod tlačítky "reklama" a "služby" v šedé horní liště titulní strany.Výhody a možnosti našeho systému:

 • spojení systému tzv. žlutých stránek, klasického www vyhledavače, telefonního seznamu a katalogu výrobků a služeb (téměř 60.000) rubrik, propojení do databáze podnikatelských subjektů EU.
 • okamžité automatické vytvoření informační stránky Vaší společnosti pro rychlé zveřejnění důležitých údajů a kontaktů (odpadá zdlouhavé hledání ve www prezentaci). I v případě, že nemáte vlastní www stránky, budete u nás zveřejněni, Vaší registrací je automaticky vytvořena elektronická vizitka, tedy stránka obsahující všechny důležité informace o Vaší společnosti. (ukázka je "zde")
 • možnost zveřejnění fotografií, loga a jakýchkoli Vámi vložených informací o vaší společnosti i v případě, že nemáte vlastní www stránky.
 • možnost okamžité změny údajů, včetně telefonního čísla, adresy, jmen, provozní doby a dalších údajů
 • automatické zařazení do databáze firem EU a zveřejnění Vašeho odkazu v anglickém jazyce po jeho spuštění do konce roku 2007
 • podrobné vyhledávání podle předmětu Vaší činnosti, sídla společnosti, provozovny, IČO, ale i jmen kontaktních osob, telefonních čísel. Regionální podrobné vyhledávání je členěno až na ulice.
 • Infoslužba - automatické zařazení do našeho informačního systému, který předává poptávku firmám podle předmětu jejich činnosti. Systém je propojen se všemi členskými státy EU, najde vás tedy kdokoli v Evropě na rozdíl od stávajících českých vyhledávačů. Automaticky překládáme a předáváme poprávku zahraničních firem, které mají zájem o spolupráci s českými společnostmi. Služba je výhodná zejména pro výrobce, exportéry, cestovní ruch, stravování a ubytování, ale i pro města a obce.
 • zveřejňuje pouze aktivní společnosti, není tedy zahlcen neplatnými odkazy, které zbytečně zdržují vyhledávání
 • možnost okamžitého zveřejňování akcí a slev
 • zveřejnění informace, zda mají Vaše prostory bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany
 • náš projekt je jako jediný tohoto druhu uzpůsoben a tedy přístupný pro nevidomé. Tato úprava se může projevit "probliknutím" při otevření titulní strany. Nejde tedy o vadu, ale o službu pro nevidomé občany.
 • registrace do www katalogu je zdarma.
 • hrazené služby, podrobnější představení projektu a ceny za hrazené služby naleznete "zde".


Výpověď ze služeb:

Po zadání vašeho ID a hesla pod nadpisem "administrace" na titulní straně www.rejstrikfirem.cz stiskněte tlačítko "výpověď! ve Vaší administraci. Je třeba zadat, zda vypovídáte veškeré služby - pak bude Váš odkaz vymazán zcela ze systému, nebo pouze hrazené služby, v tomto případě bude odkaz ponechán ve www katalogu a vyřazen z rejstříku firem. Výpověď z hrazených služeb lze podat dle smluvních podmínek bezplatně pouze ve zkušební době, v hrazeném režimu bude výpověď přijata pouze proti uhrazení stornopoplatku 600,- Kč + 19% DPH a úhradě alikvotní části plné ceny služby bez slevy za poskytované služby, pokud k této úhradě služeb dosud nedošlo. Pokud byly služby uhrazeny a byla z nich podána výpověď, bude po stržení stornopoplatku a ceny za uplynulé období poskytovaných služeb zbývající částka dobropisována, nebo bude účtován nedoplatek.Zkušební doba:

Zkušební doba je doba, po kterou umožňujeme bezplatné odzkoušení hrazených služeb prezentace Vaší společnosti. Zkušební doba je 14 dní ode dne autorizace Vaší registrace, není-li smlouvou stanovena delší. Během této zkušební doby můžete bezplatně vypovědět využívání hrazených služeb. Na blížící se konec zkušební doby budete upozorněni emailem na Vaši autorizační emailovou adresu. Výpovědní podmínky jsou obsaženy ve smlouvě a způsob výpovědi je popsán pod nadpisem "výpověď".Změna služeb www katalogu na "rejstřík firem":

Přechod na vyšší kategorii služeb provedete po přihlášení do své administrace. Zde zvolte "objednat další služby" a vyberte příslušnou službu prezentování Vaší společnosti v části "Zápis společnosti do rejstříku firem" a dále postupujte dle návodu, který je na této stránce pod nadpisem "registrace".Změna služeb z hrazených ("rejstřík firem") na bezplatné (www katalog):

Změnu provedete po přihlášení do Vaší administrace pomocí tlačítka "výpověď" Je třeba zadat, zda vypovídáte veškeré služby - pak bude Váš odkaz vymazán zcela ze systému, nebo pouze hrazené služby, v tomto případě bude odkaz ponechán ve www katalogu a vyřazen z rejstříku firem. Výpověď z hrazených služeb lze zadat dle smluvních podmínek bezplatně pouze ve zkušební době, v hrazeném režimu bude výpověď přijata pouze proti uhrazení stornopoplatku a úhradě alikvotní části ceny za poskytované služby, pokud k této úhradě služeb dosud nedošlo. Pokud byly služby uhrazeny a byla z nich podána výpověď, bude po stržení stornopoplatku a ceny za uplynulé období poskytovaných služeb zbývající částka dobropisována.


Případné dotazy, které nejsou zodpovězeny na této stránce zasílejte na adresu dotaz@publicity.cz. Nejsme schopni odpovídat na všechny dotazy telefonicky, volte tedy prosím písemnou formu.

Hezký den
TopInternet s.r.o.
U Habrovky 247/11, 14 000 Praha 4
Email: info@rejstrikfirem.cz

Stránka vygenerována
za 0.99959 s