rejstrikfirem.cz

logo RejstrikFirem.cz
TOPlist

Reklama

Prezentace společnosti:

www katalog:

Zápis společnosti:

registrace - zakladní zápis Ukázka
roční prezentace (zdarma) více info

Garance přední pozice:

hlavní sekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 3000,- Kč + DPH) více info
vaše subsekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 500,- Kč + DPH) více info

rejstřík firem

Zápis společnosti:

registrace - základní zápis Ukázka
roční prezentace (cena 990,- Kč + DPH) více info
registrace - standard zápis Ukázka
roční prezentace (cena 1320,- Kč + DPH) více info
registrace - extra zápis Ukázka
roční prezentace (cena 1650,- Kč + DPH) více info
registrace - publicity zápis Ukázka
roční prezentace (cena 2640,- Kč + DPH) více info

Garance přední pozice:

hlavní sekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 3000,- Kč + DPH) více info
vaše subsekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 500,- Kč + DPH) více info


www katalog:

Zápis společnosti:

zakladní zápis Ukázka
roční prezentace (zdarma)
Roční prezentace ve www katalogu je zdarma a je automatickou součástí prezentace při registraci do  rejstříku firem. Prezentace ve www katalogu je tedy možná bez registrace v rejstříku firem. Upozorňujeme však na to, že pokud bude firma vedena pouze ve www katalogu, NEBUDE zařazena do vyhledávače, do podrobného vyhledávání ani do telefonního seznamu.

garance přední pozice

hlavní sekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 3000,- Kč + DPH)
Objednáním této služby zajistíte zobrazení vašeho odkazu vždy na přední pozici vaší subsekce (například autobazary) ale zejména na přední pozici hlavní sekce (například auto-moto). Odkazy, kterým je garantována přední pozice budou řazeny abecedně. Odkaz bude automaticky zařazen na přední pozici v projektu eucatalog.cz od července 2004 bez navýšení ceny. Objednání této služby se týká www katalogu a nemá vliv na pozici v katalogu rejstrikfirem.cz.

vaše subsekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 500,- Kč + DPH)
Objednáním této služby zajistíte zobrazení vašeho odkazu vždy na přední pozici vaší subsekce (například autobazary), v hlavní sekci (např. automobily) bude odkaz zařazen až za garantované odkazy podle abecedy. Odkazy, kterým je garantována přední pozice budou řazeny abecedně. Odkaz bude automaticky zařazen na přední pozici v projektu eucatalog.cz od července 2004 bez navýšení ceny. Objednání této služby se týká www katalogu a nemá vliv na pozici v katalogu rejstrikfirem.cz.  

rejstřík firem

Zápis společnosti:

základní zápis Ukázka
roční prezentace (cena 990,- Kč + DPH)
Základní zápis do rejstříku firem umožňuje vložení a následné zobrazení těchto firemních údajů: Oficiální název společnosti, statutární zástupci, adresa sídla a provozovny společnosti, jedna kontaktní osoba, jeden kontaktní telefon, jeden kontaktní email, provozní doba. Obrat společnosti, počet zaměstnanců, fotografie ani logo nelze vložit. Zařazení do tří subsekcí rejstříku. Zařazení do telefonního seznamu a podrobného vyhledávání. Odkaz bude automaticky zveřejněn v projektu eucatalog.cz bez navýšení ceny. Pro širší prezentaci je možno využít služeb standard, extra nebo publicity.

standard zápis Ukázka
roční prezentace (cena 1320,- Kč + DPH)
Oficiální název společnosti, statutární zástupci, adresa sídla a provozovny společnosti, možnost vložení tří kontaktních osob včetně emailů a telefonů, provozní doba. Možnost vložené jedné fotografie nebo loga vpravo vedle názvu společnosti.. Obrat společnosti a počet zaměstnanců. Zařazení do pěti subsekcí rejstříku. Zařazení do telefonního seznamu a podrobného vyhledávání. Odkaz bude automaticky zveřejněn v projektu eucatalog.cz bez navýšení ceny. Pro širší prezentaci je možno využít služeb extra nebo publicity

extra zápis Ukázka
roční prezentace (cena 1650,- Kč + DPH)
Oficiální název společnosti, statutární zástupci, adresa sídla a provozovny společnosti, možnost vložení až deseti kontaktních osob včetně emailů a telefonů, provozní doba. Možnost vložené deseti fotografií a loga společnosti.. Možnost vložení 2 dalších provozoven - tedy celkem je možno vložit tři provozovny ve stejném rozsahu, jako sídlo společnosti. Obrat společnosti a počet zaměstnanců Zařazení do deseti subsekcí rejstříku. Zařazení do telefonního seznamu a podrobného vyhledávání. Odkaz bude automaticky zveřejněn v projektu eucatalog.cz bez navýšení ceny. Pro širší prezentaci je možno využít služeb publicity

publicity zápis Ukázka
roční prezentace (cena 2640,- Kč + DPH)
Oficiální název společnosti, statutární zástupci, adresa sídla a provozovny společnosti, možnost vložení až deseti kontaktních osob včetně emailů a telefonů, provozní doba. Možnost vložené deseti fotografií a loga společnosti.. Možnost vložení až 30 provozoven - tedy celkem je možno vložit 29 provozoven ve stejném rozsahu jako sídlo společnosti. Obrat společnosti a počet zaměstnanců Zařazení do třiceti subsekcí rejstříku. Zařazení do telefonního seznamu a podrobného vyhledávání. Odkaz bude automaticky zveřejněn v projektu eucatalog.cz bez navýšení ceny. V případě potřeby vložení více dat nás prosím kontaktujte.

 
Garance přední pozice:

hlavní sekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 3000,- Kč + DPH)
Objednáním této služby zajistíte zobrazení vašeho odkazu vždy na přední pozici vaší subsekce (například autobazary) ale zejména na přední pozici hlavní sekce (například auto-moto). Odkazy, kterým je garantována přední pozice budou řazeny abecedně. Pro rok 2004 je tato služba poskytována od objednání do prosince 2004. V následujícím období je možno tuto službu objednat na celý rok, minimálně na 3 měsíce. Objednání této služby se týká katalogu rejstříku firem a nemá vliv na pozici ve www  katalogu. Služba bude zprovozněna oproti úhradě smluvní ceny.

vaše subsekce Ukázka
měsíční prezentace (cena 500,- Kč + DPH)
Objednáním této služby zajistíte zobrazení vašeho odkazu vždy na přední pozici vaší subsekce (například autobazary), v hlavní sekci (např. automobily) bude odkaz zařazen až za garantované odkazy podle abecedy. Odkazy, kterým je garantována přední pozice budou řazeny abecedně. Pro rok 2004 je tato služba poskytována od objednání do prosince 2004. V následujícím období je možno tuto službu objednat na celý rok, minimálně na 3 měsíce. Objednání této služby se týká katalogu rejstříku firem a nemá vliv na pozici ve www  katalogu. Služba bude zprovozněna oproti úhradě smluvní ceny.


Reklamní bannery:

Na rejstrikfirem.cz a dále na ostatních, námi provozovaných projektech (naleznete na www.publicity.cz) je možno objednat následující reklamní plochy.

Celkový přehled bannerové reklamy:

Full banner 468x60:

Patří ke klasickému způsobu prezentace na Internetu. Jeho zobrazování je možno objednat jak na titulní straně, v celém projektu, nebo ve vybraných plochách (oborech činnosti). Výhodné je banner proložit celým systémem, protože je návštěvník stránek neustále pod vlivem Vaší nabídky. Výhodou pak je, že uživatel vidí tento banner déle jinou formu reklamy.

Skyscraper 120x600:

Výrazný formát umístěný zejména v sekcích www katalogu a rejstříku fitrem, velmi vhodný pro produktovou reklamu. Má vysokou účinnost, danou nepřehlédnutelným rozměrem a formátem, je umístěn na stránce vpravo vedle výpisu na obtížně místě. ukázka

Interstitial:

Reklama se zobrazí v prohlížeči před načtením hlavní stránky a zůstává při jejím načtení. Trvá 3 - 5 vteřin a pak automaticky zmizí. Reklama má velmi významný brandingový efekt.. Doporučený formát: 500x400, 450x450, 500x380.

 

Big Board 590x200:

Big Board je reklamní plocha mimořádná svým rozměrem. Je velmi vhodná pro produktovou reklamu, oslovení uživatele touto plochou je velmi silné. Pro Big Board je možné použít jak grafické formáty, tak i HTML tabulku s větším počtem odkazů.

 

Square Button 125x125:

Tato reklamní plocha slouží jako podpora zadané bannerové kampaně. Zobrazení je realizováno na reklamních plochách vybraných klientem, umístění je možné zejména ve formulářích, vysvětlivkách a ostatních službách.

 

Super Square Button 250x250:

Velikost této plochy na stránce má značný účinek na její vnímání uživatelem. Doporučujeme jej pro upozornění na nové větší aktivity (zahájení provozu nových služeb, prodej nového modelu automobilu atd.), Zobrazení je realizováno na reklamních plochách vybraných klientem, umístění je možné zejména ve formulářích, vysvětlivkách a ostatních službách.

 

Micro button 88x31:

Tento malý banner, spíše tlačítko nebo ikonka slouží jako doplněk reklamních kampaní, může být ale použit i samostatně (např. na Home Page), kde má významný brandingový efekt, například jeho umístěním u sledovaných a využívaných služeb. Může být umístěn v levém dolním rohu pod menu.

 

Partner banner 120x60:

Je velmi vhodným brandovým doplňkem reklamní kampaně, umístění většinou v levém dolním rohu titulní strany. Umístění je možní i pod Skyscraper vpravo vedle výpisu.


Directmailing:

Directmailing je účinnou formou oslovení klientely. Umožňuje jak plošné oslovení velkého počtu adresátů bez rozlišení jejich struktury, tak oslovení cílené skupiny podle lokality působení, věkové skupiny, pohlaví, oboru činnosti a podobně.

Na námi provozovaných projektech je možno objednat následující reklamu, umístěnou v emailové korespondenci s naší klientelou nebo ve free emailu:

Komerční (reklamní) email:

Jde o hromadné rozesílání emailů určité skupině uživatelů. Do cílové skupiny je vhodné zařadit zejména uživatele, u kterých je předpoklad, že je sdělení zajímá nebo mu z tohoto pro něj mohou plynout výhody, které vítá (např. slevy, soutěže, krátkodobé akce s poskytnutím slev, výhodné ceny zboží atd). Oslovení lze cílit podle toho, zda je nabídka určena například pro občany, nebo pro podnikatelské subjekty, lze jej směrovat podle regionu, věku, vzdělání, zálib, pracovního zařazení, atd. Komerční email je nejatraktivnější produkt inzerce na Internetu. Oproti klasické bannerové reklamě, která se většinou dostává do podvědomí řadu dnů i týdnů, komerční email má OKAMŽITÝ efekt. Doporučujeme ho tedy tam, kde se jedná o zboží, či služby atraktivní buď svou cenou, nebo svým obsahem sdělení. Také je výhodný např.tam, kde služba,či zboží při svém prodeji nesnese prodlevu v čase. Komerční mail může být jak v textovém, tak v HTML formátu.

Komerční email může v jeden okamžik, nebo ve velmi krátkém časovém období oslovit například všechny uživatele free emailu. Za investici do této formy objednatel získává masivní lavinovitou odezvu. Tato forma reklamy je i velmi flexibilní, objednatel může velmi rychle reagovat na odezvu klientely a odeslat různé typy komerčních emailů, s různým obsahem, v různý čas, různým typům osob.

Ke každému komerčnímu mailu je třeba dodat předmět (subject), který by měl být poutavý a vystihující obsah mailu - do délky max. 50 znaků. Komerční mail může být odeslán jak v textové, tak i v HTML podobě. Jelikož zpracování HTML mailu je časově náročnou činností (je třeba vložit jednotlivé obrázky přes identifikaci CID, odkazy je nutno přepsat do měřitelné podoby), je možné použít prostý HTML soubor s ne více než osmi obrázky a ne více než pěti odkazy. Též není možné používat kaskádové styly a skripty.

Textový slogan:

Tato forma propagace je využívána především jako doplněk kampaně založené na jiných metodách, ale lze ji samozřejmě využít i samostatně. Používají se krátké a výstižné slogany, jejichž účelem je dostat do podvědomí uživatele určité asociace (např. "oběd = pizza", "nápoj = Cola-Loca"), nebo krátké spojení upozorňující na změny (např."slevy pro registrace do 12/2004").

Email Signature

Podstatou této formy reklamy je připojení krátkého textu pod zprávy uživatelů, který obsahuje nenásilnou, ale velmi účinnou reklamu v textovém formátu. Maximální délka tohoto textu činí 120 -160 znaků s možností rozdělení na 1-2 řádky, ve kterých lze použít odkaz. Odkazem je plná adresa, z technických důvodů nelze použít hypertext. Název může být obchodní značka klienta, název nabízeného produktu či jakýkoli jiný název podle přání klienta do délky 10 znaků. Použitím tohoto produktu získává klient masivní rozšíření povědomosti o svém produktu, či nabízené službě. Cílovou skupinou této formy reklamy jsou v tomto případě nikoli uživatelé naší služby, ale naopak ostatní osoby (přátelé, rodina, spolupracovníci apod.), kterým zasílají elektronickou poštu. Preferuje se krátký, úderný a pozitivní text, např:

Dnešní jackpot 60 milionů Vám přeje šťastnou ruku při výběru správných čísel..

Nebo odkaz na registrátora:

Registrujte s námi levněji, sleva v kvetnu 20% !
Váš registrátor http://www.vasregistrator.cz

Big Koncept 600x125

Tato forma spojuje reklamu textovou s grafickou, a je vhodná pro produktovou reklamu umístěnou v free emailové schránce uživatele. Jedná se v podstatě o HTML tabulku - obrázek společně s textem, kde může být více různých http odkazů, který je vložen do stránky potvrzující odeslání pošty. Nejvhodnější možností obrázku je použití Square Buttonu, lze též použít Micro button nebo logo v nestandardních rozměrech. Maximální počet znaků je 200, maximální rozměr grafické části reklamy je 125x125.

Pop up window:

Jedná se o okno, které se automaticky otevře při odhlášení z některé služby. Může obsahovat reklamní zprávu nebo ON-LINE anketu. Stejně tak v Pop up window může být umístěn reklamní banner nebo animace.

Stránka vygenerována
za 0.00037 s